Vidar Brobakken

Han har arbeidet som advokat siden 1992 og arbeider i det vesentligste med:
 • Skatte- og avgiftsrett,
 • Selskapsrett,
 • Forretningsjus,
 • Generasjonsskifter,
 • Arv og skifte,
 • Kurs og foredragsvirksomhet,
 • Megling.
Andre nåværede og tidligere gjøremål:
 • Medlem i utvalget av eksterne rettsmeglere ved Hedmarken tingrett,
 • Bostyrer ved Hedmarken tingrett i dødsboer og ektefelleboer,
 • Styremedlem i Sparebank 1 Finans Østlandet AS
 • Skriver regelmessig fagartikler for medlemsbladet Din Økonomi
 • Har vært leder av kontrollkomiteen i Sparebanken Hedmark,
 • Har vært leder av kontrollkomiteen i Sparebank 1 Finans Østlandet AS,
 • Har vært konstituert tingrettsdommer ved Sør-Østerdal tingrett
 • Har vært leder og styremedlem i Hedmark krets av Den norske Advokatforening.

Utdanning:

 • Ledelse og økonomisk kriminalitet - Handelshøyskolen BI, Oslo, 2014.
 • Meglerutdanning i regi av Den norske Advokatforening, 2007.
 • Business Communication in English: Negotiations and Presentations, Handelshøyskolen BI, Oslo, 2006.
 • Advokatbevilling, 1994
 • Cand.jur. - Universitetet i Oslo, 1991
E-post: brobakken@advokatene-volund.no

Tlf: 92 23 01 35

Personvernerklæring