Jens Bj. Grønland

Advokat Grønland er født i 1953. Han arbeidet i påtalemyndigheten frem til høsten 1987 og har deretter arbeidet som advokat i Hamar. I dag arbeidet han i det vesentligste med følgende rettsområder:
  • Arbeidsrett
  • Selskapsrett
  • Barnerett
  • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og felleseieskifte
  • Arverett med dødsboskifte
  • Erstatningsrett
  • Tvister om mangler ved fast eiendom
Advokat Grønland sitter som styremedlem/leder i en rekke selskaper i distriktet.
Epost: gronland@advokatene-volund.no
Tlf: 92 22 44 55