Frode Aabak

Frode Aabak er utdannet Can.jur. ved Universitetet i Oslo og har bred forvaltningserfaring fra sin bakgrunn som rådgiver i Utlendingsnemnda og i Kriminalomsorgen. Han har omfattende prosedyreerfaring for domstolene fra arbeidet som politiadvokat i Innlandet politidistrikt fra 2012 til 2019.

Frode Aabak arbeider med de fleste rettsområder, men i hovedsak med følgende rettsområder:
  • Strafferett
  • Bistandsadvokat
  • Erstatningsrett
  • Arbeidsrett
  • Arv, skifte og familierett
  • Tvister etter kjøp og salg av fast eiendom
  • Utlendingsrett
  • Opphavsrett og digitale medier
Mobil: 47 17 48 71