Tore Müller Famestad

Advokat Famestad er født i 1959 og har bakgrunn som dommerfullmektig. Han har arbeidet som advokat siden 1990 i Nord-Norge, Elverum og på Hamar. I dag arbeider han i det vesentligste med følgende rettsområder:

  • Familierett
  • Barnevern
  • Konkurs- og insolvensrett
  • Strafferett
  • Bistandsadvokat

Advokat Famestad har bred erfaring innen en rekke juridiske felter. Han har også erfaring som forretningsfører og styremedlem i selskaper og er mye brukt som bostyrer i konkursboer. Han har lang erfaring som forsvarer i straffesaker og er oppnevnt som fast forsvarer ved Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Han er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Hedmarken tingrett.

E-post: famestad@advokatene-volund.no
Tlf: 934 02 556

Personvernerklæring