Line Grønland

Advokat Line Grønland er født i 1973. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2000. Hun har lang erfaring fra Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet innen utlendingsfeltet og barnebortføringssaker. Hun har også arbeidet som dommerfullmektig ved Gjøvik tingrett. Fra 2007 til 2016 har hun arbeidet som politiadvokat ved Hedmark politidistrikt. Advokat Line Grønland tiltrådte vårt kontorfellesskap i april 2016 og arbeider i det vesentligste med:

 • Arverett
 • Familierett
 • Barnerett
 • Barnebortføring
 • Arbeidsrett
 • Megling
 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Bistandsadvokatoppdrag

Utdanning:

 • Sertifisert som megler gjennom Den norske Advokatforening, 2016
 • Master i international law (LLM), London School of Economics and political science, 2002
 • Cand.jur. - Universitetet i Bergen, 2000.

Epost: line.gronland@advokatene-volund.no
Tlf: 915 93 527

Personvernerklæring