Frode Aabak

Frode Aabak er utdannet Can.jur. ved Universitetet i Oslo og har bred forvaltningserfaring fra sin bakgrunn som rådgiver i Utlendingsnemnda og i Kriminalomsorgen. Han har omfattende prosedyreerfaring for domstolene fra arbeidet som politiadvokat i Innlandet politidistrikt fra 2012 til 2019. Han har også erfaring som avhørsleder i tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus. 

Frode Aabak arbeider med de fleste rettsområder, men i hovedsak med følgende rettsområder:

  • Strafferett
  • Bistandsadvokat 
  •  Barnevernsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Arv, skifte og familierett
  • Tvister etter kjøp og salg av fast eiendom
  • Utlendingsrett
  • Opphavsrett og digitale medier

Mobil: 471 74 871

E-post: frode.aabak@advokatene-volund.no

Advokat Aabak legger også til rette for videokonferanser som Skype-konferanser eller via Google-Duo under Corona-utbruddet.


Personvernerklæring