Velkommen til Advokatene i Vølund

Advokatene i Vølund er et kontorfellesskap etablert i Vølund i Hamar i 1991.


I dag består kontorfellesskapet av 5 advokatvirksomheter:

 • Advokat Jens Bj. Grønland
 • Advokat Vidar Brobakken AS
 • Advokat Tore M. Famestad
 • Advokat Gro Enochsen
 • Advokat Line Grønland

Rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Barnevern/barnerett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Strafferett
 • Bistandsadvokat
 • Utlendingsrett
 • Barnebortføringssaker
 • Skatte- og avgifts rett
 • Selskapsrett
 • Generasjonsskifter
 • Generell forretningsjus
 • Konkurs- og insolvensrett
 • Megling og konfliktløsning
 • Kurs og foredragsvirksomhet
KONTAKT OSS!