I dag består kontorfellesskapet av 4 advokatvirksomheter:

 • Advokat Tore M. Famestad
 • Advokat Gro Enochsen
 • Advokat Line Grønland
 • Advokat Frode Aabak AS

Rettsområder:


 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Barnevern/barnerett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Mangler ved fast eiendom • Strafferett
 • Bistandsadvokat
 • Utlendingsrett
 • Barnebortføringssaker
 • Konkurs- og insolvensrett
 • Megling og konfliktløsning
 • Opphavsrett og digitale medier