Advokatene

Jens Bj. Grønland - Advokat
Gro Enochsen - Advokat
Vidar Brobakken - Advokat
Line Grønland - Advokat
Tore M. Famestad - AdvokatStangeveien 34,
Postboks 297, 2302 Hamar

Tlf : +47 62 51 18 00
Fax: +47 62 51 18 01
post@advokatene-volund.no

Her finner du oss...

Tilleggsavgift

Høyesterett har nylig avsagt en prinsipiell dom om tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Et vilkår for å ilegge tilleggsavgift er at staten har eller kunne blitt "påført tap". I saken hadde selge...
Les mer