Velkommen til Advokatene i Vølund

Advokatene i Vølund er et kontorfellesskap etablert i Vølundgården i Hamar i 1991.

I dag består kontorfellesskapet av 5 advokatvirksomheter:
 • Advokat Jens Bj. Grønland
 • Advokat Vidar Brobakken AS
 • Advokat Tore M. Famestad
 • Advokat Gro Enochsen
 • Advokat Line Grønland

Rettsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Barnevern/barnerett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Strafferett
 • Bistandsadvokat
 • Utlendingsrett
 • Barnebortføringssaker
 • Skatte- og avgifts rett
 • Selskapsrett
 • Generasjonsskifter
 • Generell forretningsjus
 • Konkurs- og insolvensrett
 • Megling og konfliktløsningStangeveien 34,
Postboks 297, 2302 Hamar

Tlf : +47 62 51 18 00
Fax: +47 62 51 18 01
post@advokatene-volund.no

Her finner du oss...

Statsbudsjettet

Mange lovendringsforslag i dagens statsbudsjett. Se: Statsbudsjettet 2016 Et av forslagene er at nye aksjonærlån til personlige aksjonærer fra og med i dag vil bli skattlagt som utbytte om regjeringen...
Les mer